تقدیم به فرشته های زمینی❤️مادر یعنی: ناز هستی در وجود❤
❤️مادر یعنی:یک فرشته در سجود❤️
❤️مادر یعنی: یک بغل آسودگی❤️
❤️مادر یعنی: پاکی از آلودگی❤️
❤️مادر یعنی: هدیه ی مرد از خدا❤️
❤️مادر یعنی:همدم و یک هم صدا❤️
❤️مادر یعنی: عشق و هستی؛ زندگی❤️
❤️مادر یعنی: یک جهان پایندگی❤️
❤️مادر یعنی:لطیف؛ فصل بهار❤️
❤️مادر یعنی:زندگی در لاله زار❤️
❤️مادر یعنی: عاشقی؛ دلدادگی❤️
❤️مادر یعنی: راستی و سادگی❤️
❤️مادر یعنی: عاطفه؛ مهر و وفا❤️
❤️مادر یعنی: معدن نور و صفا❤️
❤️مادر یعنی: راز؛ محرم؛ یک رفیق❤️
❤️مادر یعنی: یار یکدل؛ یک شفیق❤️
❤️مادر یعنی: مادر مردان مرد❤️
❤️مادر یعنی: همدم دوران درد❤️
❤️مادر یعنی:حس خوش؛ حس عجیب❤️
❤️مادر یعنی: بوستانی پر نصیب❤️
❤️مادر یعنی: باغهای آرزو❤️
❤️مادر یعنی:نعمتی در پیش رو❤️
❤️مادر یعنی: بنده ی خوب خدا❤️
❤️مادر یعنی: نیمی از مردان جدا❤️
❤️مادر یعنی: همسری خوب و شفیق❤️
❤️مادر یعنی: بهترین یار و رفیق❤️
❤️مادر یعنی: انفجار نورها❤️
❤️مادر یعنی: نغمه ی روح و روان❤️
❤️مادر یعنی: ساز موسیقی جان❤️
❤️مادر یعنی: مرهم هر خستگی❤️
❤️مادر یعنی: بهترین وابستگى… ❤️
به سلامتی تموم مادرا


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها